Daugavas enkuru eksponēšana Jēkabpils Vēstures muzejā

Projekta ,,Daugavas enkuru eksponēšana Jēkabpils Vēstures muzejā" ietvaros ir izveidota jauna ekspozīcija par enkuriem Krustpils pils Vārtu tornī, kas atrasti Daugavas gultnē Jēkabpils apkārtnē. Projekta mērķis "Daugavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un eksponēšana, nodrošinot Nacionālā muzeju krājuma priekšmetu pieejamību sabiedrībai to izmantošanu zinātnes, kultūras, estētiskas audzināšanas un izglītības jomā, izveidojot ekspozīciju atbilstošu mūsdienu sabiedrības vajadzībām”ir sasniegts pilnībā. Caur eksponētajiem 11 enkuriem intresentiem tiek izstāstīti stāsti par Daugavu kā galveno preču pārvadāšanas maģistrāli un tās nozīmīgumu Jēkabpils pilsētas rašanā un attīstībā. Projekta rezultātā ir sasniegti šādi uzdevumi: pievērš sabiedrības uzmanību unikālām vērtībām, kas saistītas ar Daugavu kā tirdzniecības galveno maģistrāli un veicina sabiedrības interesi par Daugavas nozīmīgumu pilsētas izveidošanā un attīstībā, kā arī rosina sabiedrību domāt par Daugavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

 
Projekta vadītāja Iluta Bērziņa

Attēlu galerija