Bukleta “Daugavas ūdeņu atspulgos” izdošana un informācijas stenda/planšetes izgatavošana

Krustpils novadā atrodas nozīmīgi Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturiskie objekti. Tā kā iepriekš ceļotājiem informācija par tūrisma objektiem bija pieejama sadrumstaloti – pašvaldības mājas lapā, uz informācijas stendiem dažādās vietās -, tad tagad visa informācija ir apkopota vienkopus un ievietota jaunajā bukletā “Krustpils novads Daugavas ūdeņu atspulgos”. Ņemot vērā, ka ceļotāji bieži izmanto navigācijas ierīces objektu meklēšanā, tad bukletā ir norādītas arī objektu koordinātes. Bukletā esošā informācija pēc nelielas pielāgošanas(maketēšanas) informācijas stenda specifikai, tika izvietota arī uz informācijas planšetes jeb stenda.  Projekta ietvaros izgatavotie bukleti tiks izplatīti tūrisma informācijas centros kaimiņu novados, kā arī vietējos tūrisma objektos un uzņēmumos. Stends tika uzstādīts AS “Virši” degvielas uzpildes stacijas telpās Kūku pagasta, Zīlānos.

Krustpils novada pašvaldība

Attēlu galerija