Baznīcu taktilo maketu izgatavošana

Veidojot jauno pamatekspozīciju par Ķekavas novadu, vēlējāmies to papildināt ar taktilajiem divu mūsu ievērojamāko baznīcu maketiem. Maketus veidoja mākslinieks Armīns Ozoliņš. Projekta realizācijas gaitā tika izpētīti baznīcu plāni un dokumentācija, kā arī VKPAI arhīva materiāli un rezultātā tapa maketi mērogā 1:70. To izgatavošanai tika izmantots saplāksnis un kartons. Šie maketi dos iespēju apmeklētājiem jau muzejā iepazīties ar baznīcu būvformām un tās salīdzināt , kā viena arhitekta – K. Hāberlanda divus dažādus projektus. Projekta mērķis bija padarīt pieejamāku muzeja ekspozīciju un Ķekavas novada kultūrvēsturisko pieminekļu iepazīšanu cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kā arī tūristiem, kuri izmanto A7 šoseju, dodoties uz Bausku, Rundāli u.c. ievērojamām vietām. Baznīcu maketus ir paredzēts izmantot arī muzejpedagoģiskās programmās par arhitektūras stiliem u.c. tēmām. Liels paldies „Daugavas Savienībai” par finansiālu atbalstu Ķekavas novadpētniecības muzeja projektam.

Attēlu galerija