Jaunumi

Informatīvo plākšņu uzstādīšana Krustpils pils skatu tornī

Jēkabpils kreisajā krastā tieši pie Daugavas slejas Krustpils pils, kas celta 13. gadsimtā un ir viena no vislabāk saglabātajām viduslaiku pilīm Latvijā. Tā ir gan valsts nozīmes kultūras, gan arhe...

Lasīt tālāk

Vides pieejamības uzlabošana - iepretim saulrieta vērošanas laipai Daugavas krastā Jersikas pagastā

Daugavas krasts Jersikas pagasta teritorijā ir īpaši skaists un gleznains. Patīkami uzturēties teritorijā, kas ir sakopta un tīra. Ar katru gadu Daugavas krasts aizaug ,tādēļ vēlamies krastu sakārt...

Lasīt tālāk

Informatīvs stends Bristenē - Strūves ģeodēziskā loka punktā

Turpinot biedrības „Daugavas Savienība” atbalstītos projektus Aizkraukles novadā, Aizkraukles novada dome no 2023. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim īstenojusi projektu “Informatīvs stends Bristen...

Lasīt tālāk

Vides instalācijas par godu Krāslavas simtgadei uzstādīšana pilsētā pie Daugavas

2023. gada jūlijā Krāslavas novada pašvaldība īstenoja projektu „Vides instalācijas par godu Krāslavas simtgadei uzstādīšana pilsētā pie Daugavas”, kuru līdzfinansēja biedrība „Daugavas savienība”....

Lasīt tālāk

Radošo darbu konkursa “Mana Daugava” rezultāti

Rīkojot radošo darbu konkursu jauniešiem “Mana Daugava“ 2022.gadā tika aicināti piedalīties ikviens Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vid...

Lasīt tālāk

Zinātniskais pētījums „Iekšzemes kāpas – vēja pārpūsto smilšu “pastaigu ceļi” Augšdaugavas senielejā”

Parasti, kad runa ir par kāpām un eoliem (vēja pārpūstiem) smiltājiem Latvijā, šķiet, ka tas ir kaut kur jūras piekrastē. Tomēr daudzās vietās valstī, kuras no tuvākā liedaga šķir simtiem kilometru...

Lasīt tālāk

“Nāves sala – vēstures lieciniece”

Pamatojoties uz 2021.gadā noslēgto līgumu par projekta “Nāves sala – vēstures lieciniece”, kura mērķis bija sakopt un saglabāt kultūrvēsturisko vidi Nāves salā, Daugmales pagasta kultūras centrs ir...

Lasīt tālāk

Jēkabpils Vēstures muzejā eksponēts Daugavas sams

Lai uzsvērtu Daugavas nozīmīgumu Jēkabpils pilsētas vēsturiskajā veidošanās procesā un izglītotu sabiedrību par plostnieku un zvejnieku arodiem Jēkabpils Vēstures muzejā ir iekārtota “Daugavas” eks...

Lasīt tālāk

Uzstādītas norādes zīmes uz dižozoliem dabas parkā “Daugavas ieleja"

Šoruden Aizkraukles pagastā, dabas parka “Daugavas ieleja” teritorijā, tika uzstādītas norāžu zīmes uz dižozoliem. Dabas parka teritorija sakrīt ar senās Aizkraukles muižas atrašanās vietu, kuras ē...

Lasīt tālāk

Tapusi krāsojamā grāmata par Jaunjelgavu

Ideja par krāsojamo grāmatu radās Jaunjelgavas kultūras centra bijušajai vadītājai Anitai Ostrovskai kopā ar Jaunjelgavas “Kultūras veicināšanas biedrība” pārstāvjiem un māksliniekiem kādā no māksl...

Lasīt tālāk

Radošo darbu konkurss "Mana Daugava" jauniešiem

Biedrība “Daugavas Savienība” organizē jauniešiem radošo darbu konkursu “Mana Daugava”. Konkursa mērķis: Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozī...

Lasīt tālāk

Izdotas Staburaga senās pastkartes

Biedrība “Staburags” ir īstenojusi projektu “Staburaga senās pastkartes”, kura rezultātā tika izgatavotas 8 000 pastkartes ar senajiem Staburaga un Liepavota attēliem. Attēlu atlases periodā, lai i...

Lasīt tālāk

Zandartu vienvasaras mazuļu ielaišana Daugavā

Kā jau katru gadu, arī šoruden Daugavā tika ielaisti zivju mazuļi. Šoreiz tie bija zandartu vienvasaras mazuļi, kuru bērnība paies Daugavas krastos netālu no AKO pieminekļa. Projekts tika īstenots ...

Lasīt tālāk

Papildināta interneta sugu enciklopēdija “Latvijas Daba”

Atbilstoši projekta (piešķīruma) mērķim laikposmā starp 2022.gada maiju–jūliju vietnē www.latvijasdaba.lv veikti sugu informācijas un ilustratīvā materiāla papildinājumi, ieskaitot ekspedīcijas dar...

Lasīt tālāk

Par aktīviem un sportiskiem jauniešiem Pļaviņās

Pludmales volejbols ir īpaši iecienīts sporta veids Pļaviņu jauniešu vidū, kas ik vasaru pulcē jauniešus un citus šī sporta veida cienītājus. Pateicoties biedrības “Daugavas Savienība” projektu kon...

Lasīt tālāk

Daugavas krasta labiekārtošana Pļaviņās

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu 2022. gada vasarā tika īstenots Aizkraukles novada pašvaldības projekts „Daugavas krasta labiekārtošana Pļaviņās”, kura ietvaros tika uzstādīts...

Lasīt tālāk

Jauns informatīvs materiāls par Adamovas dabas taku

Krāslavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs, īstenojot projektu “Adamovas dabas takas dabas parka “Daugavas loki” teritorijā popularizēšana”, izstrādāja un izdeva informatīvu materiālu...

Lasīt tālāk

Saulrieta vērošanas laipa Daugavas krastā

Tūlīt pēc Jāņiem Jersikas pagasta Daugavas krastā tika uzstādīta Saulrieta vērošanas laipa. Ar projekta realizēšanu tikām veiksmīgi galā. Taču cenu kāpuma dēļ, lai tiktu uzstādīta laipa nācās piema...

Lasīt tālāk

Izgatavoti lielgabala koka rati Kokneses viduslaiku pilsdrupās

Vienam no lielgabaliem Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils laukumā ir izgatavoti koka rati. Tagad šis vēsturiskais objekts izskatās pievilcīgāk un piesaista parka apmeklētāju uzmanību un skati...

Lasīt tālāk

Ekspozīcijas "Daugavas krastu likteņstāsti" tekstiliju restaurācija

Projekta ietvaros tika paredzēts restaurēt divas īpašas segas ar zvaigžņu rakstu, kas ir ļoti svarīga Daugavas krastu kultūrvēsturiskā mantojuma vērtība un īpaši raksturīga Daugavas kreisā krasta a...

Lasīt tālāk

Dabas parka “Daugavas ieleja” teritorijā uzstādīti būri lielajam susurim

Aizkraukles novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Daugavas Savienība” 2022.gadā īstenoja projektu „Lielā susura aizsardzība dabas parka teritorijā”, kur dabas parka “Daugavas ieleja” teritorijā ...

Lasīt tālāk

Ģeodaudzveidības novērtējums aizsargājamo ainavu apvidū Augšdaugava

Abiotisko vides faktoru, konkrētāk ģeoloģiskās uzbūves un reljefa elementu daudzveidība, jeb saīsināti ģeodaudzveidība (angl. geodiversity) mūsdienās tiek uzskatīta par jaunu paradigmu un būtisku p...

Lasīt tālāk

Ko darīt Daugavmalā

Ar biedrības “Daugavas Savienība” atbalstu zaļā dzīvesstila žurnālā "Vides Vēstis" tapis Anitras Toomas sagatavots raksts par nākotnes iespējām un idejām apgūt Daugavmalu. Ar rakstu var iepazīties ...

Lasīt tālāk

Uzstādīts viedais soliņš Ķekavas parkā

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavots un uzstādīts viedais soliņš pie Ķekavas parka un Ķekavas upītes. Parku pastaigām aktīvi izmanto jaunieši, māmiņas ar bērniem, seniori. Ierīkojot viedo sol...

Lasīt tālāk

Guļbūves galdi un soli atpūtas vietas labiekārtošanai Daugavas krastā

Skrīveru pagasta pārvalde 2021. gada novembrī iegādājās divus guļbūves galdus un trīs solus novietošanai Daugavas krastā, dabas parkā “Daugavas ieleja” tā paredzot atpūtas vietas labiekārtošanu. Me...

Lasīt tālāk

Informatīvais stends Jaunjelgavā

2021. gadā ar biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējumu tika izgatavots tūrisma informācijas stends Jaunjelgavas pilsētā. Stends novietots stāvlaukumā pie P87 ceļa, kur iebraucējiem iesējams a...

Lasīt tālāk

Konkursa "Mana Daugava" rezultāti

Šogad mūsu biedrības rīkotajā konkursā jauniešiem “Mana Daugava“ tika iesniegti 11 radošie darbi. Konkursā tika aicināts piedalīties Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēni, kuri mācās L...

Lasīt tālāk

Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā

Projekts “Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā” tika realizēts Jēkabpils novada Krustpils pagastā. Projekta mērķis bija popularizēt Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskās vērtības....

Lasīt tālāk

Ielaisti zivju mazuļi Daugavā

Kā jau katru gadu, arī šoruden Daugavā tika ielaisti zivju mazuļi. Šoreiz tie bija līdaku vienvasaras mazuļi, kuru bērnība paies Daugavas krastos netālu no AKO pieminekļa. Projekts tika īstenots sa...

Lasīt tālāk

Interaktīvais stends par Pļaviņu HES būvniecības radītām izmaiņām Daugavas upes baseinā

Izgatavots un uzstādīts interaktīvais stends pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” daļā, kas veltīta Pļaviņu HES būvniecībai. Muzeja mākslinieks – restaurators ir izstrādājis un izveidojis interak...

Lasīt tālāk

Soliņš ar skatu uz Likteņdārzu

Daugavas krastā pie Kokneses evaņģēliski luteriskās baznīcas ir uzstādīts jauns koka sols kuģa veidolā ar skatu uz Daugavu un Likteņdārzu. Projekts sekmē vides un kultūrvēsturisko vērtību pieejamīb...

Lasīt tālāk

“Senā Daugava” Aizkraukles krastmalā

2021. gada septembrī, krāšņajā “zelta rudens” laikā, Aizkraukles pilsētas Stadiona ielā (lejpus kultūras namam), tika uzstādīts jauns vides objekts – stends ar vēsturiskiem Daugavas piekrastes aina...

Lasīt tālāk

Konkurss "Mana Daugava"

Jau piekto gadu Biedrība “Daugavas Savienība” organizē jauniešiem radošo darbu konkursu “Mana Daugava”. Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni...

Lasīt tālāk

Daugavas enkuru eksponēšana Jēkabpils Vēstures muzejā

Projekta ,,Daugavas enkuru eksponēšana Jēkabpils Vēstures muzejā" ietvaros ir izveidota jauna ekspozīcija par enkuriem Krustpils pils Vārtu tornī, kas atrasti Daugavas gultnē Jēkabpils apkārtnē. Pr...

Lasīt tālāk

Kas mīt Daugavā?

Interaktīvais stends “Kas mīt Daugavā” paredzēts Aizkraukles pagasta sākumskolas un pirmsskolas bērniem, lai iepazītu pagasta teritoriju šķērsojošās upes vidi. Pieredze liecina, ka bērni Daugavu uz...

Lasīt tālāk

Iepazīsti Ķeguma novadu un Daugavu laiku lokos

2020.gada nogalē, biedrības “Daugavas savienība” izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 2021.gadam tika iesniegts un saņēma atbalstu projekts par divu lielformāta spēļu izveidi “Iepazīsti Ķeguma nova...

Lasīt tālāk

Radošo darbu konkurss jauniešiem

Arī šogad tika rīkots radošo darbu konkurss jauniešiem “Mana Daugava“. Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vid...

Lasīt tālāk

Izgatavotas ceļa zīmes Bristenes Strūves loka punktam

2020. gadā ar biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējumu tika pasūtītas un iegādātas6ceļa zīmju norādes Bristenes Strūves loka punktam. Ceļa zīmes tiks uzstādītas 3 ceļa posmos Seces pagastā (k...

Lasīt tālāk

Arī Jēkabpilī var iepazīties ar Daugavā dzīvojošo zivju sugām

Daugavas aizsargdambji Jēkabpils pilsētas teritorijā ir populāra pastaigu vieta pilsētas iedzīvotājiem un viesiem. Aizsargdambji pilsētas teritorijā ir norobežoti ar dzelzsbetona sieniņu, uz kuras ...

Lasīt tālāk

Informatīvais stends par Daugavā mītošajām zivīm Aizkrauklē

Aizkraukles pilsētā ar "Daugavas Savienības" atbalstu tapis jauns informatīvais stends par Daugavā mītošajām zivīm. Projekta mērķis bija uzstādīt informatīvu stendu, kas gan vietējiem pilsētas iedz...

Lasīt tālāk

Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam

2019.gadā tika iesniegts un atbalstīts projekts “Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam” biedrības “Daugavas savienība” izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 2020.gadam. Projekta mērķis ...

Lasīt tālāk

Labiekārtota Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorija

Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils daļā savu mājvietu radis masīvkoka galds ar soliem. Galds un soli izgatavoti no bīstamajiem, izzāģētajiem vai kritušajiem ošiem Kokneses parkā, tādējādi dāv...

Lasīt tālāk

Daugavas racēji Krāslavā

Pēc literārā darba “Pasaka par to, kā zvēri Daugavu raka” izveidota un uzstādīta lielformāta foto siena “Daugavas racēji” Krāslavas skatu laukumā ar pieciem galvenajiem varoņiem – zaķi, lapsu, kurm...

Lasīt tālāk

Poguļankas (Salienas) upes ielejas ģeogrāfiskais raksturojums

Biedrības „Daugavas Savienība” 2019. gadā atbalstītā mērķprogramma „Poguļankas (Salienas) upes ielejas ģeogrāfiskais raksturojums”. Projekta zinātniskais vadītājs – DU Dabaszinātņu un matemātikas f...

Lasīt tālāk

Konkursa "Mana Daugava" rezultāti

Jau trešo gadu tika rīkots radošo darbu konkurs jauniešiem. Arī šogad konkursam iesūtītie darbi tikai veidoti sekojošās tematiskās robežās: - Kāda ar Daugavas upes baseinu saistīta vides vai ekoloģ...

Lasīt tālāk

Projekta “Ieraugi un atklāj no jauna!” ietvaros Daugavas krastos uzstādītas norādes zīmes

Pēdējos gados ūdenstūristu skaits arvien pieaug, tāpēc aktuāls ir jautājums par upju vides sakopšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu atpūtniekiem pie un uz ūdens. Norāžu trūkums upes krastos un nepi...

Lasīt tālāk

Ierīkoti velostendi atpūtas vietā pie sausās Daugavas "Nēģīši" Katlakalnā

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavoti un uzstādīti 3 metāla velostendi 5 līdz 10 velosipēdu novietošanai, nekustamajā īpašumā “Nēģīši” Katlakalna ciemā, Ķekavas pagastā pie Sausās Daugavas, ku...

Lasīt tālāk

Radošo darbu konkurss "Mana Daugava"

Arī šogad Biedrība “Daugavas Savienība” organizē jauniešiem radošo darbu konkursu “Mana Daugava”. Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par D...

Lasīt tālāk

Apaļkoku soliņi kokneses parkā

Projekta “Apaļkoku soliņi Kokneses parkā” ietvaros tika izgatavota apaļkoku soliņu rinda apmēram 20 metru garumā blakus vienam no lielākajiem un nozīmīgākajiem parka apskates objektiem koka skulptū...

Lasīt tālāk

Dabas parka „Daugavas ieleja“ Spīdalas takas uzlabošana

Skrīveru novada domes projekta realizācijas gaitā pakalpojuma sniedzējs SIA Betona Dārzi veica projektā paredzētos takas atjaunošanas darbus, kas ietver esošo margu, pakāpienu un laipas demontāžu, ...

Lasīt tālāk

Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana

Vasargelišku skatu tornis atrodas Naujenes pagastā, dabas parka “Daugavas loki” teritorijā, tas tika atklāts starptautiskās konferences «Kultūrvides veidošanas problēmas Daugavas ielejā» laikā 1991...

Lasīt tālāk

Izveodots žogs ap dīķi Jersikas pamatskolas teritorijā

Jersikas vēsturiskajā centrā Daugavas krastā atrodas Jersikas pamatskola, kurai pieder 3.2 ha zemes. Skolas kolektīvs ir centies teritoriju vienmēr turēt sakoptu, iesaistot darbā arī skolēnus. Pate...

Lasīt tālāk

Daugavas Savienības kausa izcīņa sporta makšķerēšanā -2019

Daugavas Savienības kausa izcīņa sporta makšķerēšanā notika 1.jūnijā Līvānos. Sacensībās piedalījās 9 komandas ar 27 dalībniekiem. Šogad katrs makšķernieks pēc savas izvēles varēja piedāvāt svēršan...

Lasīt tālāk

Labiekārtota Vecračinas pilskalna teritorija

Vecračinas pilskalns atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā dabas parka „Daugavas loki” teritorijā, netālu no Krāslavas novada robežas; to apsaimnieko Naujenes pagasta pārvalde. Atpūtas vieta i...

Lasīt tālāk

KAD DAUGAVAS KRASTOS GANĪJĀS ZIEMEĻBRIEŽI

Latvijas valsts simtgadē žurnāla lasītāji tiek iepazīstināti ar Daugavas krastu vēsturi. Žurnālā “Vides Vēstis” 13.-15. lpp. ir publicēts raksts ar nosaukumu „Kad Daugavas krastos ganījās ziemeļbri...

Lasīt tālāk

Labiekārtota dabas taka “Daugavas gravas” Aizkrauklē

Katru gadu Aizkraukle tiek sakopta un labiekārtota, radot patīkamu atmosfēru pilsētā. Dabas taka “Daugavas gravas” mūsdienu vidē ir zaudējusi savu spozmi, kurā vairs nevar pienācīgi izbaudīt dabas ...

Lasīt tālāk

Labiekārtota Lorelejas klints apkārtne Pļaviņās

Lorelejas klints atrašanās vieta jāmeklē pie Daugavas Pļaviņu pilsētas teritorijā, iepretī pašreizējai Pļaviņu novada ģimnāzijai, pa Lielo Krasta ielu nedaudz austrumu virzienā (pret L. Krasta 23)....

Lasīt tālāk

Labiekārtota Dinaburgas izziņas taka

Veikti projektā ieplānotie darbi – kāpņu un kāpņu margu izveidošana Daugavas krastā no ūdenstūristu piestātnes pontona līdz pirmajai krasta terasei, pēc darba izpildītāja iniciatīvas izveidojot arī...

Lasīt tālāk

Strūves ģeodēziskā loka punkts “Bristene"

Seces pagasta centrā – uzstādīts āra informatīvs stends:• Vienā pusē stendam informācija par zemes uzmērīšanas kampaņu un Strūves ģeodēziskā loka punktu “Bristene” ;• otrā pusē informācija par Jaun...

Lasīt tālāk

Caur vēstures prizmu- uz 11.gadsimtu

Apceļojot Latviju nav redzamas celtnes, kas atspoguļotu mūsu zemes vēstures vissenākos laikus, – zemes kārta un laika zoba skartās izmaiņas mūsu skatam šīs celtnes liedz. Tomēr mums šādi objekti ir...

Lasīt tālāk

Atjaunots vides informatīvais stends Ķekavā

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavota stenda informatīvās daļas plāksne (2,76 m X 2,11 m) no NeoBond alumīnija kompozītmateriāla. Plāksne tika aplīmēta ar apdrukātu līmplēvi. Lai aizsargātu st...

Lasīt tālāk

Šūpoles Daugavas krastā

Projekts realizēts prasmīgi un veiksmīgi, ar Biedrības “Daugavas Savienība” atbalstu, Biedrības “Baltaine” finansējumu un ar SIA “Lāčuki” praktisko izpildījumu. Turpmāk Koknesē būs lielas koka šūpo...

Lasīt tālāk

Ķeguma pilsētas sporta svētki “DAUGAVAS SPĒKS IR MŪSOS”

Daugavas savienības līdzfinansētā Ķeguma novada pašvaldības projekta “Ķeguma pilsētas sporta svētki “DAUGAVAS SPĒKS IR MŪSOS”” ietvaros 11.augustā Ķeguma pilsētā norisinājās Ķeguma pilsētas sporta ...

Lasīt tālāk

Piemiņas vieta mājām, kuras tika likvidētas Rīgas HES celtniecības laikā

Doles salas atbalsta fonds pabeidzis darbu pie projekta “Piemiņas vietas izveide mājām, kuras tika likvidētas Rīgas HES celtniecības laikā”.. Tēlniecības ansamblis tika atklāts 2017. gada 9. jūnijā...

Lasīt tālāk

Noslēdzies radošo darbu konkurss "Mana Daugava"

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā 21.novembrī notika radošo darbu konkurss “Mana Daugava”, kurā skolu audzēkņi prezentēja savu veikumu, parādot prezentāciju vai video materiālu un aizstāvot sa...

Lasīt tālāk

Radošo darbu konkurss "Mana Daugava"

Biedrība “Daugavas Savienība” organizē jauniešiem radošo darbu konkursu “Mana Daugava” Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas noz...

Lasīt tālāk

Krustpils pagastā uzstādīts jauns tūrisma informācijas stends

Krustpils pagastā pie moteļa “Sapnis” tika uzstādīts tūrisma informācijas stends. Stends uzstādīts ar mērķi popularizēt Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturiskos objektus un nodrošināt informācij...

Lasīt tālāk

Labiekārtota atpūtas un tūrisma vieta Daugavas krastā pie Pļaviņām

 

 Daugavas krasta apmeklētāju drošības uzlabošanas nolūkā iegādāti un uzstādīt 20 norobežojuma stabi un tie savienoti ar aizsargbarjerām, kopējā platība 60 metru gara. Kā rezultātā tika iz...

Lasīt tālāk

Saliec Daugavu

Tapusi jauna unikāla spēle/puzle “Saliec Daugavu”, kuru varēs izmantot dažādos pasākumos, reklamējot un prezentējot Daugavu kā mūsu likteņupi un svarīgu Latvijas ģeogrāfijas sastāvdaļu. Spēles izmē...

Lasīt tālāk

Pilsētas svētku ietvaros atklāj dizaina soliņu Jēkabpils sadraudzības pilsētai Červionkai-Ļeščinai

Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros piektdien 7.jūlijā uz Daugavas aizsargdambja svinīgi tika atklāts īpaša dizaina soliņš Jēkabpils sadraudzības pilsētai Červionkai-Ļeščinai Polijā. Atklāšanā pieda...

Lasīt tālāk

Nodibinājums “Kokneses fonds” saņem biedrības “Daugavas Savienība” balvu

14. jūlijā Aizkraukles novada biedrības „Daugavas Savienības” valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis Koknesē, Likteņdārzā, nodibinājumam „Kokneses fonds” pasniedza 2017. gada „Daugavas Savienības” bal...

Lasīt tālāk

Daugavas Savienības kausa izcīņa sporta makšķerēšanā

10.jūnijā Daugavas Savienības kausa izcīņa sporta makšķerēšanā tāpat kā pagājušajā gadā notika Līvānos. Sacensībās piedalījās 9 komandas ar 27 dalībniekiem un 2 individuālie dalībnieki. Šogad katrs...

Lasīt tālāk

Noslēdzies radošo darbu konkurss “Mana Daugava””

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā 10.maijā notika radošo darbu konkursa “Mana Daugava” noslēgums. Pasākumā dažādu skolu audzēkņi prezentēja savu veikumu, parādot prezentāciju vai video materiā...

Lasīt tālāk

Aicinājums piedalīties konkursā

Biedrība “Daugavas Savienība” aicina Daugavas krastos dzīvojošos jauniešus un skolēnus piedalīties radošo darbu konkursā “Mana Daugava”. Radošo darbu konkursa “Mana Daugava” nolikumu skatīt

Lasīt tālāk

Biedrība “Daugavas Savienība” īstenos projektu “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava””

Biedrības “Daugavas Savienība” projektu “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava””” ir atbalstījuši biedrība “Aizkraukles rajona partnerība”, Lauku atbalsta dienests, izsludinātajā atklātā konkursā 1.k...

Lasīt tālāk

Vai pazīsti Daugavu?

Lai Sekmētu Daugavas ielejas reģiona attīstību, projekta ietvaros tika sagatavota un publicēta publikācija par Daugavas ielejas bioloģisko daudzveidību. Žurnālā Vides Vēstis tika publicēts raksts a...

Lasīt tālāk

Daugavpils Universitāte veic Zinātnisko pētījumu projektu

Realizējot zinātnisko pētījumu projektu „Dabas pieminekļu teritoriju robežu precizēšana un aizsargājamo dabas vērtību izvērtējums Augšdaugavas ainavu apvidū”, 2016. gada pavasara, vasaras un rudens...

Lasīt tālāk

Krāslavas krēsls "Daugavas lokos"

Aizsargājamais ainavu apvidus „Augšdaugava” un tajā ietilpstošais dabas parks „Daugavas loki” ir viena no Latvijas īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām. Krāslava ir viena no skaistākajām Latvija...

Lasīt tālāk

Pētījumu programma Latvijā bīstamāko invazīvo augu sugu kartēšanai dabas parkā “Daugavas loki”

Daudzi zinātnieki invazīvās sugas uzskata par būtisku globālo izmaiņu komponentu, kas apdraud bioloģisko daudzveidību, tādejādi veicinot biotas homogenizāciju, radot kaitējumu kā ekosistēmām, to st...

Lasīt tālāk

Jauns informatīvais stends Daugavas muzejā

2016. gada laikā ar Salaspils novada domes un biedrības “Daugavas savienība” līdzfinansējumu ir uzstādīts jauns informācijas stends pie ieejas muzeja teritorijā. Jaunais informācijas stends ir nozī...

Lasīt tālāk

Tilta pār Daugavu Krāslavā izgaismošana un rotāšana Urban knitting tehnikā

Biedrība “Pīlādzītis klubs” realizēja projektu “Tilta pār Daugavu Krāslavā izgaismošana un rotāšana Urban knitting tehnikā” • tika izrotāti Krāslavas Daugavas tilta laternu stabi Urban knitting teh...

Lasīt tālāk

Mazā infrastruktūra Vīgantes parkā

Pateicoties biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējumam esam realizējuši projektu “Mazā infrastruktūra Vīgantes parkā”. Projekta mērķis bija labiekārtot Staburaga pagasta Vīgantes parku- iegādā...

Lasīt tālāk

Labiekārtots "Ainavu" avots

Sērenes pagasta teritorijā upes Daugava kreisajā krastā pie mājām „Ainavas” tika labiekārtota dzeramā ūdens avota ņemšanas vieta. Labiekārtošanas darbus veica firma SIA „Granīts-2”. Saskaņā ar pieņ...

Lasīt tālāk

Izgatavots un uzstādīts Informācijas stends “Daugavas ūdeņu atspulgos” Krustpils novada Vīpes pagastā

Projekta realizācijas rezultātā ir uzstādīts informācijas stends, kurā ceļotāji var iegūt plašu un detalizētu informāciju gan par Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskajām vērtībām Krustpils no...

Lasīt tālāk

Labiekārtota Rogāļu gravas dabas taka Krustpils novada Kūku pagastā

Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā, viegli pieejamā vietā šosejas Rīga – Daugavpils malā, atrodas nozīmīgs Daugavas ielejas ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis - Rogāļu akmens, ka...

Lasīt tālāk

Atjaunota un labiekārtota senākās zināmās mūra celtnes piemiņas vieta Daugavas krastā Ikšķilē

Piemiņas akmens, kas atrodas Daugavas krastā iepretim Ikšķiles baznīcas drupām uz Sv. Meinarda salas, atzīmē vietu, kur 1185.gadā atradās lībiešu ciems, kas ir senākā zināmā mūra celtņu vieta Balti...

Lasīt tālāk

Labiekārtots skatu laukums Lielā Krasta ielā Pļaviņās

Sakarā ar dambja un laivu piestātnes izbūvi Pļaviņu novadā, piekļuve upei un tās izmantošanai ir palielinājusies. Lielā Krasta iela ir iedzīvotāju iemīļots pilsētas stūris. Pa dambi notiek aktīva i...

Lasīt tālāk

Kausa izcīņa sporta makšķerēšanā

28.maijā Līvānos notika Daugavas Savienības kausa izcīņa sporta makšķerēšanā. Sacensībās piedalījās 13 komandas ar 39 dalībniekiem. Sacensību organizatorus gan satrauca straujā ūdens līmeņa celšanā...

Lasīt tālāk

Labiekārtota un atjaunota Spīdalas taka

Spīdalas taka ir kultūrvēsturisks objekts, kurš pēdējos gados "Iznes" lielu slodzi- pa taku dodas tūristi, kuri iepazīst dabisko , bagāto vidi. Ašķeres gravā, pa kuru tek gan Ašķeres, gan Spīdalas ...

Lasīt tālāk

Bērnu radošais kalendārs “Daugavas stāsts”

Projekta gaitā tika izveidoti 12 oriģināli tematiski zīmējumi (autore A.Trunoviča-Stivriņa) par Daugavu Krāslavas novadā dažādos gadalaikos; zīmējumi paredzēti krāsošanai un izmantošanai kā darbala...

Lasīt tālāk

Vēl viens vides objekts uzstādīts uz Daugavas aizsargdambja Jēkabpils pilsētā

Turpinot gājēju promenādes attīstību gar Daugavas krastu, Jēkabpils pilsētas pašvaldība ar biedrības „Daugavas Savienība” atbalstu, ir ieplānojusi ik gadu uzstādīt īpaša dizaina soliņus katrai no s...

Lasīt tālāk

Saglabāts "Kalnaziedu" svētozols

Projektā paredzētos restaurācijas darbus veica Agris Karelis. A. Karelis ilgus gadus strādājis par galdnieku arodapmācības meistaru Aizkraukles profesionālajā vidusskolā. Restaurācijas darbi un stu...

Lasīt tālāk

Celtas gaismā vecās vērtības Kokneses parkā

Ar biedrības „Daugavas Savienība” finansiālu atbalstu Kokneses novadā īstenots projekts „Kokneses muižas Jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes labiekārtošana”. Projekta ietvaros tika veikta pagrab...

Lasīt tālāk

Labiekārtots skatu laukums Daugavas krastā Pļaviņās

Saskaņā ar „Pļaviņu novada attīstības programmu 2012. – 2018. gadam” viens no novada specializācijas virzieniem ir piedzīvojumu un aktīvā tūrisma iespēju attīstīšana. Lielā Krasta iela ir iedzīvotā...

Lasīt tālāk

Bukleta “Daugavas ūdeņu atspulgos” izdošana un informācijas stenda/planšetes izgatavošana

Krustpils novadā atrodas nozīmīgi Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturiskie objekti. Tā kā iepriekš ceļotājiem informācija par tūrisma objektiem bija pieejama sadrumstaloti – pašvaldības mājas la...

Lasīt tālāk

Muzeja apkārtnes labiekārtošana - celiņa izveide

Projekta ietvaros ir izveidots bruģēts celiņš uz Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja āra tualetēm. Bruģētais celiņš ir drošs un ērts arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Celiņa bruģēšana ir turpinā...

Lasīt tālāk

Vienības birzij pie Staburaga – 80

Ar biedrības „Daugavas Savienība” un Jaunjelgavas novada domes atbalstu tika realizēts projekts „ Kultūrvēsturisks pasākums „Vienības birzij pie Staburaga – 80”. Šī projekta ietvaros tika tipogrāfi...

Lasīt tālāk

Piešķirta 2015.gada "Daugavas Savienības" balva

Kopš 1999. gada biedrība "Daugavas savienība" ik gadu piešķir īpašu balvu amatieru mākslas, skolu, muzeju, bibliotēku, tautas namu kolektīviem vai izcilām personībām par Daugavas ielejai raksturīgo...

Lasīt tālāk

Videofilmas “Ātrāk par straumi” noslēguma posms

Ar biedrības Daugavas Savienība piešķirto finansējumu 2015.gadā Daugavas muzejs turpināja un pabeidza dokumentālo filmu “Ātrāk par straumi”, kas veltīta Daugavas plostnieku amata prasmju saglabāšan...

Lasīt tālāk

Par radošo darbu konkursa „Mana Daugava” norisi

Radošo darbu konkurss „Mana Daugava” aizritēja veiksmīgi. Konkursam kopumā pirmās konkursa kārtas laikā no 2014. gada 1.septembra līdz 2014. gada 1.novembrim, tika iesūtīti 12 darbi par konkursa no...

Lasīt tālāk

Īstenots projekts „Aprīkojuma uzstādīšana Juzefovas parkā”

Juzefovas parks atrodas Daugavpils novada Naujenes pagastā, aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” teritorijā, blakus Naujenes novadpētniecības muzejam. Parks iekļaujas Naujenes pagasta kultūrvē...

Lasīt tālāk

Uzstādītas norādes velomaršrutā “Daugavas loki”

Projekta mērķis: Labiekārtot vispopulārāko velomaršrutu Latgalē – „Daugavas loki” posmā Krāslava- Vecračina un motivēt jauniešus vairāk pievērsties aktīvajai atpūtai, tādā veidā mudināt arī iepazīt...

Lasīt tālāk

Kokneses pilsdrupu senlietu restaurācija

20.gs. deviņdesmitajos gados notika ūdens apskaloto Kokneses pilsdrupu mūru un to pamatu nostiprināšana un konservācija. Tika veikti arheoloģiskie izrakumi arheologa Mērtiņa Ruša vadībā. Darba mērķ...

Lasīt tālāk

Noslēdzies projekts „Ar zināšanām un izziņas prieku Rogāļu gravā!”

Ar mērķi popularizēt Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskās vērtības, radīt priekšnoteikumus sakoptas vides uzturēšanai nozīmīgā vides un tūrisma objektā, Krustpils novada pašvaldība ir realiz...

Lasīt tālāk

Pilsētas svētku ietvaros atklāj dizaina soliņu Jēkabpils sadraudzības pilsētai Mellei

Jēkabpils pilsētas svētku ietvaros 12. jūlijā uz Daugavas aizsargdambja iepretim Ostas ielai svinīgi tika atklāts īpaša dizaina soliņš Jēkabpils pilsētas sadraudzības pilsētai Mellei Vācijā. Atklāš...

Lasīt tālāk

Uzstādīts ceļvedis Dabas parkā “Daugavas ieleja”

Ar Daugavas Savienības atbalstu realizēts projects “Informatīvais stends-ceļvedis Dabas parkā “Daugavs ieleja” gājēju un velo maršrutam “Aizkraukles Pilskalns -Daugavas ieleja – Klidziņa-Skrīveri –...

Lasīt tālāk

Vīgantes parkā kļuvis pieejams „Mazais Liepavots”

Staburaga pagastā Vīgantes parkā netālu no takas „Mīta” kļuvis pieejams „Mazais liepavots”. Daugavas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros ar radzēm izbetonēts laukums ap avotu., izgatavotas k...

Lasīt tālāk

Izstrādāts skiču projekts Daugavas parka izveidei Pļaviņās

Pļaviņās, Daugavas ielā 50a ir izstrādāts skiču projekts teritorijai starp Daugavas ielu un Daugavu. Parks būs publiska atpūtas vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem Tajā būs iespējams u...

Lasīt tālāk

Labiekārtota pludmale Daugavmalā Ikšķiles novadā

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 2 soliņi un 5 atkritumu tvertnes pludmalē pie Daugavas, Ikšķiles novadā. 3 no uzstādītajām atkritumu tvertnēm tika uzstādītas pie jau iepriekš esošajiem...

Lasīt tālāk

Atpūtas vietā „Latgales sēta” uzstādīts jauns aprīkojums

Naujenes pagasta pārvalde ir realizējusi projektu „Atpūtas vietas „Latgales sēta” aprīkojuma uzstādīšana”, kā rezultātā atpūtas vietā „Latgales sēta”, kas atrodas dabas parkā Daugavas loki, ir uzst...

Lasīt tālāk

Uz aizsargdambja Daugavas kreisajā krastā jauni informatīvie stendi

Jēkabpils tūrisma informācijas centrs ar Jēkabpils vēstures muzeja informatīvu atbalstu īstenojis biedrības „Daugavas savienība” projekta “Daugavas ūdensceļš” otro posmu, uzstādot informatīvos sten...

Lasīt tālāk

Pabeigts projekts “Nāves sala – Latvijas un Eiropas nozīmes tūrisma objekts”

2013.gadā Ķekavas novada pašvaldības Daugmales pagasta pārvalde izdeva bukletu par Nāves salu. Bukletā ir īss galveno vēstures faktu atspoguļojums par Nāves salu, un tas tika izdots sakarā ar nozīm...

Lasīt tālāk

Tapusi videofilma ”Vai tu vēl raudi, Staburadze?"

Ar Daugavas muzeja aktīvu darbību ir tapusi 10 minūšu filma, kas ir nopietna liecība par Staburagu un Koknesi, kā Daugavas un Latvijas kultūrvēstures vienu no skaistākajām lapaspusēm. Videofilmas “...

Lasīt tālāk

Realizēts projekts “Brīvdabas pasākuma norises vietas labiekārtošana Variešu ciemā”

Projekts tika īstenots Krustpils novada Variešu ciemā pie kultūras nama, kur atradās betona laukums 90 m2 platībā ( bijušās sporta zāles pamati). Projekta ietvaros tie tika labiekārtoti par brīvdab...

Lasīt tālāk

Vērtības mums blakus

Mūsdienu sarežģītajā valsts ekonomiskajā un politiskajā situācijā, kad Latvijas iedzīvotāji zaudējuši ticību valsts institūcijai, Latvijai, latviskumam, tam, ka arī Latvijā var strādāt un strādājot...

Lasīt tālāk

Realizēts projekts „Labiekārtota atpūtas un ugunskura vieta”

Projekta ietvaros Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja pagalmā ir nobruģēts ugunskura vietas laukums un izvietoti ap ugunskura laukumu trīs koka soli sēdēšanai, radot vismaz trīsdesmit sēdvietas. Tādē...

Lasīt tālāk

Uz aizsargdambja Daugavas labajā krastā izvietoti jauni informatīvie stendi

Jēkabpils tūrisma informācijas centrs ar Jēkabpils vēstures muzeja informatīvu atbalstu īstenojis biedrības „Daugavas savienība” projektu “Daugavas ūdensceļš”. Projekta rezultātā uz Daugavas aizsar...

Lasīt tālāk

Baznīcu taktilo maketu izgatavošana

Veidojot jauno pamatekspozīciju par Ķekavas novadu, vēlējāmies to papildināt ar taktilajiem divu mūsu ievērojamāko baznīcu maketiem. Maketus veidoja mākslinieks Armīns Ozoliņš. Projekta realizācija...

Lasīt tālāk

Ceļojošā gleznu izstāde “Daugava laiku lokos”

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejs ar biedrības “Daugavas Savienība” atbalstu ir realizējis projektu “Ceļojošā gleznu izstāde “Daugava laiku lokos””. Projekta ietvaros tika veikta 17 eļļas glez...

Lasīt tālāk