Interaktīvais stends par Pļaviņu HES būvniecības radītām izmaiņām Daugavas upes baseinā
Izgatavots un uzstādīts interaktīvais stends pastāvīgās ekspozīcijas “Padomju gadi” daļā, kas veltīta Pļaviņu HES būvniecībai. Muzeja mākslinieks – restaurators ir izstrādājis un izveidojis interaktīvu programmu, kurā apmeklētāji var apskatīt ievērojamus kultūrvēsturiskus objektus, Daugavas krastu ainavas fotogrāfijās un salīdzināt pašreiz redzamo ar nesen, pirms Pļaviņu HES būvniecības, redzamo Daugavas krastu ainavu. Tiek pabeigta un uzstādīta neliela, zīmēta un datorā apstrādāta filmiņa, par to, kā notika HES celtniecības sagatavošanas posms, kur un cik lielā apjomā tika izcirsti meži, nojauktas mājas, kurā vietā cēla HES būvi, kā cēlās ūdens līmenis, izveidojās ūdenskrātuve, applūda krasti, veidojot Daugavas ainu tādu, kādu to redzam šodien. Tuvākajā nākotnē gribam izveidot interaktīvu spēli jaunākajai paaudzei. Sabiedrībā ir liela interese par ekspozīciju “Padomju gadi”. Interaktīvais stends gan vizuāli gan saturiski lieliski iederas jaunajā ekspozīcijā un bagātina tās saturu mūsdienīgā formā. Pateicoties biedrības “Daugavas Savienība” sniegtajam atbalstam, ir izdevies izveidot sabiedrību izglītojošu un interesējošu interaktīvu stendu, kas apmeklētājus piesaista ar mūsdienīgu informācijas izklāstu. Aizkraukles vēstures un mākslas muzeja kolektīvs